IMG_2437.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


IMG_3645.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


IMG_1930.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


IMG_2283.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

IMG_1953  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


IMG_1653  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 DSCN9449.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSCN0367.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


P_20181103_125852  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSCN0706  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_1836  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


IMG_1757  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


IMG_1788  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


IMG_1562  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


IMG_1860  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


DSCN9920.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


DSCN9952.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN0642.JPG    

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

P_20181102_074754.jpg  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCN0155.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

P_20181102_152247.jpg  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


DSCN0671
 

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCN1146  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


DSCN0187  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


DSCN0181.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


DSCN0147  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN9051  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN0265  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


DSCN0112.JPG
 

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018日本行熊本及A列車_180722_0086.jpg  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSCN0388.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN0008  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


DSCN0057  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN9199  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCN9359.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_3175  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN0435  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


擷取11  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


DSCN9988  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


DSCN0344             
   

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()


DSCN9139.JPG  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 DSCN9083  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

DSCN9055  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCN8887  

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCN9579    

台灣人來日本吃上一碗一蘭拉麵幾乎是必要的,想不到要吃什麼時找一間一蘭走進去就對了!尤其它像
K書中心的半封閉式座位相當適合像我這樣的邊緣人,不用跟店員講話、不用跟其他客人對眼整個深得我心;只不過口味上我覺得普普,我們在東京吃過一次後都對一蘭無感,老公也說下次不用再排這個行程了哈哈^^”

文章標籤

艾希 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()